หมวดหมู่ สี

สีสันในห้องของทารก
สี

สีสันในห้องของทารก

ห้องสำหรับเด็กมักเป็นสถานที่ที่มีสีสันมากที่สุดในบ้าน โดยปกติเป็นพื้นที่เดิมที่มีความสุขที่สุดในบ้านของเรา อย่างไรก็ตามตามเทคนิคฮวงจุ้ยและผู้เชี่ยวชาญบางคนในการบำบัดด้วยสีไม่ใช่ว่าทุกสีจะเหมาะสมกับทุกสถานการณ์และทุกวัยแสดงให้เห็นว่าสีมีอิทธิพลและมีผลอย่างน้อยก็ในบางส่วนต่อพฤติกรรมของเรา .

อ่านเพิ่มเติม

สี

สีสันในห้องของทารก

ห้องสำหรับเด็กมักเป็นสถานที่ที่มีสีสันมากที่สุดในบ้าน โดยปกติเป็นพื้นที่เดิมที่มีความสุขที่สุดในบ้านของเรา อย่างไรก็ตามตามเทคนิคฮวงจุ้ยและผู้เชี่ยวชาญบางคนในการบำบัดด้วยสีไม่ใช่ว่าทุกสีจะเหมาะสมกับทุกสถานการณ์และทุกวัยแสดงให้เห็นว่าสีมีอิทธิพลและมีผลอย่างน้อยก็ในบางส่วนต่อพฤติกรรมของเรา .
อ่านเพิ่มเติม