ค่า

หนังสือรับรองสิทธิเด็ก

หนังสือรับรองสิทธิเด็ก


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไม่เลือกปฏิบัติ เด็กชายหรือเด็กหญิงทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นอิสระจากการเลือกปฏิบัติตามเพศเชื้อชาติภาษาศาสนาชาติพันธุ์รสนิยมทางเพศหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ตลอดจนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอื่น สังคมต้องใช้เครื่องมือเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติเด็กทุกประเภท